Printvenlig version

Anlægsarbejder & Miljø


Ljungdahl SABA Ecoseal Bio HM
SABA Ecoseal Bio HM er en fugemasse, som er baseret på silan modificerede polymerer.

Anvendelse
 • Særdeles velegnet til fuger i præfabrikerede betonelementer, præfabrikerede betongulve, beton overløb, gangbroer og kajkanter.
 • Særdeles velegnet til fx. rensningsanlæg, gylletanke og komposteringsanlæg, som er i direkte kontakt med biologisk forurenede væsker såsom: afløbsvand, spildevand, kloakvand og gylle.
 • Søg evt. vores tekniske rådgivning ved specielle anvendelser.
Begrænsninger
 • Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, spartelmasse, glas, gasbeton, teflon, voks, linoleum, neopren og bitumen.
 • Gennemfør altid et vedhæftningsforsøg inden anvendelse.
Egenskaber
 • Kan modstå højt vandtryk.
 • Resistent mod afløbsvand, spildevand, kloakvand, og gylle.
 • Resistent mod UV, ferskvand og saltvand.
 • Indeholder ikke opløsningsmidler,isocyanater, silicone eller PVC.
 • Meget velegnet til fuger i broer og kajanlæg, som er udført i beton.
 • WRAS certificeret (test rapport 199 - testet iht. BS 6920).
 • ISEGA certificeret (i forbindelse med HACCP).
 • CE mærket i.h.t. EN 15651-4, PW 25HM INT-EXT.
Tilbage til oversigten